EN / NO
Responsive knapp

PROGRAM 2020

Save the dates! Sammen med kurator Francesca Marcaccio har vi satt sammen et program for 2020 med seminarer, foredrag, utstilling, publisering, workshop og mer. Vi ønsker dere alle velkommen til å besøke NOUA og Bodø og for å delta i arrangementene sammen med internasjonale kunstnere, foredragsholdere og skribenter.

Hovedarrangementene vil bli avholdt 4. - 7. juni 2020, detaljert program kommer på nyåret.

Igjennom programmet 2020 har vi et mål om å gi publikum mulighet til å reflektere over kunstnerens ultimate makt over å presentere ulike virkeligheter og å rette publikums oppmerksomhet mot hvordan vi navigerer dokumentert, historisk materiale og offentlige arkiv.

Programmets tema vil fokusere på hvordan fotografisk dokumentasjon og arkiv er foranderlig og åpen for tolkning gjennom kuratorens eller kunstnerens intervensjoner. Programmet vil ta for seg spørsmål om fotografi, offisiell/dokumentert historie, individuelle forhold til hukommelse og historie, konsepter om manipulering, autentisitet og forfatterskap.

Kunstnere og kunstteoretikere blir invitert til å diskutere sin egen praksis og erfaringer rundt bruk av arkiver for å kontekstualisere emnet og stille spørsmål ved virkeligheten eller sannheten til historiske hendelser. Total liste over deltakere vil bli avslørt tidlig i 2020